วิธีการชำระค่าบริการ

ผ่านธนาคาร

ธนาคาร : กสิกรไทย
เลขที่บัญชี : 049-2-24720-2
ชื่อบัญชี : นิพิฐพนธ์ โห่ศิริ
ประเภท : ออมทรัพย์

ธนาคาร : กรุงเทพ
เลขที่บัญชี : 047-0-32307-2
ชื่อบัญชี : นิพิฐพนธ์ โห่ศิริ
ประเภท : ออมทรัพย์

ผ่านบัตรเครดิต

*ฟรีค่าธรรมเนียมตัดบัตรเครดิตทุกรายการ
**การชำระผ่านบัตรเครดิตจะอยู่ในขั้นตอนสรุปรายการสั่งซื้อ