Category Archives: บทความ

บริการโฮสติ้ง คืออะไร?

เว็บโฮสติ้งคืออะไร เว็บโฮสติ้ง หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Web Hosting คือ การให้บริการบนอินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้งานมีความต้องการที่จะ ฝากไฟล์เว็บไซต์ ของตนเองไว้บนผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เว็บไซต์ของตนเองที่เขียนขึ้น สามารถทำงานบนอินเตอร์เน็ตได้ ส่วนประกอบของเว็บโฮสติ้งแบ่งออกเป็นหลายๆส่วนดังนี้ ข้อมูลเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้พัฒนาขึ้นมา และมีความต้องการที่จะนำมาใช้บนโลกออนไลน์ ฐานข้อมูล ระบบที่สมบูรณ์แบบจะต้องมีการใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันด้วย อีเมล ระบบเว็บโฮสติ้งจะรวมถึงบริการอีเมลเบื้องต้น ให้ผู้ใช้งานสามารถมีอีเมลสำหรับติดต่อได้ โดเมนเนม ชื่อเรียกเว็บไซต์ของผู้ที่ใช้บริการ อ่านเพิ่มเติม (โดเมนเนมคืออะไร) การเลือกเว็บโฮสติ้งต้องเลือกอย่างไร ? การให้บริการ ควรมองหาผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ในด้านเว็บโฮสติ้ง และจะต้องให้คำแนะนำรวมถึงดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ควรมองหาผู้ให้บริการที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ เสถียร ไม่ล่ม และจะต้องไม่ใช่เครื่องคอมฯที่ใช้งานมาบ้านมาหลอกให้บริการ ควรที่จะใช้งานเซิร์ฟเวอร์จริงๆ เช่น DELL PowerEdge R620 Rack Server เป็นต้น อินเตอร์เน็ต ควรเลือกผู้ให้บริการที่ใช้ Network ที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อมต่อทั่วโลกได้ตลอด 24 ชม. ด้วยความเร็วสูงสุด และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เช่น […]