ตารางรายละเอียดโฮสติ้ง

Basic Package

สำหรับโฮสติ้ง Basic Package เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำเว็บไซต์

Basic 150
150 บาท/ปี
พื้นที่ 250MB
แบนด์วิดท์ ไม่จำกัด GB
รองรับ 1 โดเมน
ซับโดเมน ไม่จำกัด
MySQL , Email ไม่จำกัด
สั่งซื้อ
Basic 250
250 บาท/ปี
พื้นที่ 500MB
แบนด์วิดท์ ไม่จำกัด GB
รองรับ 1 โดเมน
ซับโดเมน ไม่จำกัด
MySQL , Email ไม่จำกัด
สั่งซื้อ
Basic 350
350 บาท/ปี
พื้นที่ 750MB
แบนด์วิดท์ ไม่จำกัด GB
รองรับ 1 โดเมน
ซับโดเมน ไม่จำกัด
MySQL , Email ไม่จำกัด
สั่งซื้อ

Baby Package

สำหรับโฮสติ้ง Baby Package เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจัดทำเว็บไซต์ที่ต้องการพื้นที่สูงขึ้น

Hero Package

สำหรับโฮสติ้ง Hero Package เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์พร้อมกับอีเมล

Hero 2000
2000 บาท/ปี
พื้นที่ 6GB
แบนด์วิดท์ ไม่จำกัด GB
รองรับ 4 โดเมน
ซับโดเมน ไม่จำกัด
MySQL , Email ไม่จำกัด
สั่งซื้อ
Hero 2500
2500 บาท/ปี
พื้นที่ 8GB
แบนด์วิดท์ ไม่จำกัด GB
รองรับ 4 โดเมน
ซับโดเมน ไม่จำกัด
MySQL , Email ไม่จำกัด
สั่งซื้อ
Hero 3000
3000 บาท/ปี
พื้นที่ 10GB
แบนด์วิดท์ ไม่จำกัด GB
รองรับ 4 โดเมน
ซับโดเมน ไม่จำกัด
MySQL , Email ไม่จำกัด
สั่งซื้อ

Hero Package

สำหรับโฮสติ้ง Ultimate Package เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์พร้อมกับอีเมลที่เน้นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลสูง

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงในการใช้บริการ
 • สุขใจโฮสติ้ง ในที่นี้จะเรียกว่า ผู้ให้บริการ ซึ่งเรามีนโยบายการให้บริการเว็บโฮสติ้งดังนี้

  1. ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์หรือมีข้อมูลที่ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยทั้งสิ้น
  2. ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่ผิดต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  3. ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ทั้งสิ้น
  4. ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์ที่มีข้อมูลผิดกฏหมายและมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งสิ้น
  5. ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ทุกประเภท ทั้งสิ้น
  6. ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์ที่มีการส่ง Bulk Email หรือ Spam Mail ทั้งสิ้น
  7. ผู้ให้บริการจะช่วยแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์เบื้องต้นเท่านั้น ไม่รวมถึงการแก้ไขหรือดัดแปลงตัวเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้น
  8. ผู้ให้บริการจะช่วยติดตั้งเว็บไซต์สำเร็จรูปให้เบื้องต้นเท่านั้น อธิเช่น WordPress, Joomla เป็นต้น
  9. ผู้ให้บริการสามารถระงับการใช้งานได้ทันทีหากพบว่าเว็บไซต์นั้นๆ ใช้งานผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการให้บริการ และจะเปิดใช้งานหลังแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
  10. ผู้ให้บริการสามารถระงับการใช้งานได้ชั่วคราว หากพบว่าเว็บไซต์ที่ใช้บริการใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์มากผิดปกติเนื่องจากกระทบการใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ
  11. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  12. ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเป็นความลับมากที่สุด

เงื่อนไขการสำรองข้อมูล
 • เราจะสำรองข้อมูลเฉพาะ Database แบบรายวัน
 • เราจะสำรองข้อมูลทั้งหมดแบบรายสัปดาห์